Loading

Energie voor Kerken

  • 100% onafhankelijk
  • Alle leveranciers
  • Vriendelijke klantenservice
  • Gemakkelijk aanmelden

Energie voor Kerken (EVK)

Het collectief Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V.

Kerken en kloosters kunnen al hun gebouwen onderbrengen in het collectief om zo flink te besparen op de energiekosten. Inmiddels nemen al ruim 7.000 gas en elektra aansluitingen deel aan Energie voor Kerken.

Nieuwe deelnemers: Schrijf nu in voor de contractperiode 1 januari 2017 - 31 december 2019. 

Uw gegevens dienen 1 maand voor start levering bij ons binnen te zijn. De leverancier is Greenchoice. Greenchoice int ook de kosten van de netbeheerder. Hierdoor valt uw voorschottarief hoger uit. Dit voorschottarief kunt u overigens zelf wijzigen in uw online dossier van Greenchoice. Voor vragen en/of opmerkingen over meterstanden, voorschotbedragen, jaarverbruiken, facturen van oude leverancier en netbeheerder kunt u terecht bij: energievoorkerken@greenchoice.nl of per telefoon: 010-8500663

Voor alle mutaties, aan- en afmeldingen van locaties graag mailen naar: boer@hellemansconsultancy.nl

aanmelden

Greenchoice ook leverancier voor 2017-2019

De energiecommissie van het CIO-k en Hellemans Consultancy hebben een offerteronde gehouden voor levering van energie in 2017-2019. Daarbij is niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar kwalitatieve eisen en wensen (o.a. administratieve mogelijkheden en groene energie). Na zorgvuldig afwegen en scherp onderhandelen, viel de keuze opnieuw op Greenchoice.

De voordelen van dit collectief en Greenchoice:

  • 100% groene stroom (Hollandse Wind en 100% groen gas (Gold Standard)
  • 1 factuur voor levering en transport. Ook een verzamelfactuur (1x per jaar) is mogelijk
  • een vast tarief per jaar voor 2017, 2018 en 2019
  • lage tarieven, omdat Greenchoice een zeer lage marge op de kale handelsprijzen vraagt.
  • 100% bandbreedte op het totale volume in dit collectief
  • Goede service: geen 0900 nummers maar persoonlijk contact
Deelname 2015-2016
LET OP:
Vergeet niet uw getekende contract aan Greenchoice te retourneren.
Een enthousiaste deelnemer schrijft: "Ik vind het leuk te melden dat de poging om voor de afgelopen 5 jaar energiebelasting terug te claimen bij de Belastingdienst is geslaagd. Het was een hele puzzel om de vereiste eindnota's bij elkaar te krijgen, maar dan heb je ook wat. Het totaalbedrag bedraagt € 6.171,- en zal binnenkort worden overgemaakt". Hartelijke groet en nogmaals bedankt voor de tip! Stans Schumacher, Kerkrentmeester ELG Woerden, 2 april 2010