Tarieven energiebelasting

Hoe wordt de energiebelasting voor grootverbruik berekend?

De hoeveelheid energiebelasting die u betaalt is direct gekoppeld aan het aantal kWh (elektriciteit) en m3 (gas) dat u op jaarbasis verbruikt. Energiebelasting is opgebouwd uit staffels. Bij een hoger energieverbruik komt u in een hogere zone. De energiebelastingtarieven worden over het algemeen lager wanneer u in een hogere verbruikszone komt. De verbruiken die optellen voor de zonering voor EB en ODE wordt per EAN-code berekend.

Wat is Opslag Duurzame Energie?

De extra heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is in 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Met deze milieubelasting wordt de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) gefinancierd. De Opslag Duurzame Energie op het verbruik van elektriciteit en aardgas is, net als de reguliere energiebelasting, ingedeeld in staffels. Per 1-1-2020 is de Wet Opslag Duurzame Energie de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie geworden.

Tarieven EB + ODE 2016 t/m 2021

Elektriciteit 2021 2020 2019 2018 2017 2016
0 - 10.000
0,09428
0,09770
0,09863
0,10458
0,10130
0,10070
10.001 - 50.000
0,05164
0,05083
0,05337
0,05274
0,04901
0,04996
50.001 - 10.000.000
0,01375
0,01353
0,01421
0,01404
0,01305
0,01331
> 10.000.000
0,00056
0,00055
0,00058
0,00057
0,00053
0,00053
ODE 2021 2020 2019 2018 2017 2016
0 - 10.000
0,03000
0,02730
0,01890
0,01320
0,00740
0,00560
10.001 - 50.000
0,04110
0,03750
0,02780
0,01800
0,01230
0,00700
50.001 - 10.000.000
0,02250
0,02050
0,00740
0,00480
0,00330
0,00190
> 10.000.000
0,000400
0,000400
0,000300
0,000194
0,000100
0,000080
Heffingskorting EB
-461,62
-435,68
-257,54
-308,54
-308,54
-310,81
Elektriciteit EB+ODE 2021 2020 2019 2018 2017 2016
0 - 10.000
0,124280
0,125000
0,117530
0,117780
0,108700
0,106300
10.001 - 50.000
0,092740
0,088330
0,081170
0,070740
0,061310
0,056960
50.001 - 10.000.000
0,036250
0,034030
0,021610
0,018840
0,016350
0,015210
> 10.000.000
0,000960
0,000950
0,000880
0,000764
0,000661
0,000614
Heffingskorting
-461,62
-435,68
-257,54
-308,54
-308,54
-310,81
GAS 2021 2020 2019 2018 2017 2016
0 - 170.000
0,34856
0,33307
0,29313
0,26001
0,25244
0,25168
170.001 - 1.000.000
0,06547
0,06444
0,06542
0,06464
0,06215
0,06954
1.000.001 - 10.000.000
0,02386
0,02348
0,02383
0,02355
0,02265
0,02537
> 10.000.000
0,01281
0,01261
0,01280
0,01265
0,01216
0,01212
ODE 2021 2020 2019 2018 2017 2016
0 - 170.000
0,08510
0,07750
0,05240
0,02850
0,01590
0,01130
170.001 - 1.000.000
0,02350
0,02140
0,01610
0,01060
0,00740
0,00420
1.000.001 - 10.000.000
0,02320
0,02120
0,00590
0,00390
0,00270
0,00130
> 10.000.000
0,02320
0,02120
0,00310
0,00210
0,00130
0,00090
GAS EB+ODE 2021 2020 2019 2018 2017 2016
0 - 170.000
0,43366
0,41057
0,34553
0,28851
0,26834
0,26298
170.001 - 1.000.000
0,08897
0,08584
0,08152
0,07524
0,06955
0,07374
1.000.001 - 10.000.000
0,04706
0,04468
0,02973
0,02745
0,02535
0,02667
> 10.000.000
0,03601
0,03381
0,01590
0,01475
0,01346
0,01302