Solar Panels

Energie Voor Kerken

Het collectief Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V. CIO-kerken en kloosters kunnen al hun gebouwen onderbrengen in het collectief om zo flink te besparen op de energiekosten. Inmiddels nemen al ruim 8000 gas en elektra aansluitingen deel aan Energie voor Kerken.

Greenchoice leverancier voor 2023-2025

De energiecommissie van het CIO en Hellemans Consultancy hebben een offerteronde gehouden voor levering van energie in 2023-2025.  Daarbij is niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar kwalitatieve eisen en wensen (o.a. administratieve mogelijkheden en groene energie). Ondanks dat de energiemarkt veelvuldig gesloten was door de oorlogssituatie in de Oekraïne, hebben we toch een deal weten te maken met Greenchoice en gezien de hoge prijzen, maar voor één jaar. In juli 2023 hebben we het contract met Greenchoice verlengd voor 2024 en 2025. De tarieven voor 2024 en 2025 liggen wel hoger dan in 2021 en 2022, maar een stuk gunstiger dan 2023. Wel vragen we nog een keer d.m.v. een nieuwe commitmentronde of u mee wilt blijven doen voor 2024 en 2025.

De voordelen van dit collectief en Greenchoice:

  • 100% groene stroom
  • 100% groen gas
  • éen factuur voor levering en transport. Ook een verzamelfactuur (1x per jaar) is mogelijk
  • een vast tarief per jaar
  • lage tarieven, omdat Greenchoice bij collectieve strategische inkoop een lagere marge op de kale handelsprijzen vraagt, dan wanneer u individueel een contract aangaat.
  • 100% bandbreedte op het totale volume in dit collectief; d.w.z. kosteloos locaties toevoegen en afmelden in geval van (ver)huur, (ver)koop, sloop of fusie
  • goede service: geen 0900 nummers maar persoonlijk contact
Scroll naar boven