Solar Panels

Energie Voor Kerken

Het collectief Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V. CIO-kerken en kloosters kunnen al hun gebouwen onderbrengen in het collectief om zo flink te besparen op de energiekosten. Inmiddels nemen al ruim 7.500 gas en elektra aansluitingen deel aan Energie voor Kerken.

Greenchoice leverancier voor 2020-2022

De energiecommissie van het CIO en Hellemans Consultancy hebben een offerteronde gehouden voor levering van energie in 2020-2022. Daarbij is niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar kwalitatieve eisen en wensen (o.a. administratieve mogelijkheden en groene energie). Na zorgvuldig afwegen en scherp onderhandelen, viel de keuze (opnieuw) op Greenchoice.

De voordelen van dit collectief en Greenchoice:

  • 100% groene stroom (NL Biomassa)
  • 100% groen gas Verified Emission Reduction (CO2 compensatie op basis van Gold Standard)
  • éen factuur voor levering en transport. Ook een verzamelfactuur (1x per jaar) is mogelijk
  • een vast tarief per jaar
  • lage tarieven, omdat Greenchoice een zeer lage marge op de kale handelsprijzen vraagt
  • 100% bandbreedte op het totale volume in dit collectief; d.w.z. kosteloos locaties toevoegen en afmelden in geval van (ver)huur, (ver)koop, sloop of fusie
  • goede service: geen 0900 nummers maar persoonlijk contact
Scroll naar boven