Loading

Projectplan “Energie voor Kerken” periode 2017 t/m 2019

1. Inleiding

Het collectief “Energie voor Kerken” (hierna te noemen EVK) is een initiatief van het CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V. Kerken en kloosters kunnen al hun gebouwen onderbrengen in het collectief om zo flink te besparen op de energiekosten. Het collectief EVK is gestart in 2006 en succesvol gebleken. Gezamenlijk met de begeleidingscommissie namens het CIO-K is er in de loop van de jaren een goed besparingsresultaat behaald. Er staat inmiddels een collectief met 1650 kerken met een totaalvolume van ca. 30 mln. m3 gas en ca. 40 mln. kWh elektriciteit waarin door regelmatig overleg te hebben gehad met de begeleidingscommissie steeds weer verbeteringen zijn aangebracht ten aanzien van de website, communicatie, uitvoering etc.

2.    Besparingen

De meerwaarde van collectieve energie-inkoop is de afgelopen jaren onomstotelijk bewezen.

De opslagpremies die de leveranciers hanteren bij individuele inkoop versus het collectief met bovenstaand volume is wezenlijk lager. Door deze opslagen goed uit te onderhandelen zijn de opslagpremies voor de periode 2017-2019 nog verder gedaald en wordt een gemiddelde besparing voor het gehele collectief van ruim € 450.000 per jaar gerealiseerd!

Daarnaast worden er besparingen gerealiseerd op het gebied van de inkoop c.q. het zogenaamde klikken van de juiste prijzen in de markt. Wij kopen voor dit collectief niet alles in één keer in maar spreiden het risico van mogelijk fout inkopen over meerdere momenten in het jaar. Het “klikken” doen we op de handelsmarkt via de leverancier, in dit geval Greenchoice. Voor 2017 hebben we een besparing gerealiseerd van ruim € 2 mln door op de juiste momenten in te kopen. Ook is de gehele energie inkoop vergroend. Deze vergroening is bij gas gold standard (dit is de zuiverste manier van vergroening) en bij elektriciteit komt de energie uit 100% Nederlandse wind.

Deze geklikte prijzen plus de lage marge van de leverancier inclusief 100% vergroening geeft een totaal prijs die u betaalt.

Stroometiket:

Onderstaand etiket geeft de brandstoffenmix weer van Greenchoice. Conform deze mix wordt de elektriciteit standaard door Greenchoice bij u geleverd. Het collectief heeft deze stroommix dus nog “schoner” gemaakt door de vergroening 100% uit Nederlandse wind te laten komen. Het Etiket van 2016 wordt helaas pas in april 2017 door Greenchoice gepubliceerd, dit zal ook zo in 2018 en 2019 het geval zijn. Excuses daarvoor.  

Grafiek Elektriciteitsprijzen op de kale handelsmarkt. U ziet hier prijzen voor 1, 2 en 3 jaar vooruit (year ahead) per kalenderjaar, dus 2016, 2017 en 2018. Op dit moment zijn de prijzen verder vooruit in de markt (2019, groene lijn) goedkoper dan dichtbij (2017: blauwe lijn in 2016).

Grafiek Gasprijzen op de kale handelsmarkt. U ziet hier prijzen per dag (spotmarkt, day ahead) en de prijzen voor 1 jaar vooruit (year ahead). Uit de grafiek is te lezen dat de gasprijs vanaf 2013 trendmatig is gedaald.

3.    Inkoop strategie

Cruciaal bij het vastklikken van prijzen is de timing. Niemand heeft een glazen bol maar we weten met elkaar dat de energiemarkt schommelt. Wanneer gaat de Elektriciteitsmarkt weer omhoog? Wanneer komt de gasmarkt omlaag?

De inkoopstrategie is daarom erg belangrijk en bepaalt uiteindelijk in hoge mate de elektriciteitsprijs, daar komen voor u dan nog wel de transportkosten (+ 1/3 van de totaalprijs) en belastingen (+1/3 van de totaalprijs) bovenop.

Samen met de begeleidingscommissie is afgesproken dat Hellemans Consultancy de prijzen voor ca. 70% van het volume voor bijvoorbeeld het jaar 2018 vooruit mag klikken op de markt. De overige 30% wordt kort voor het leveringsjaar geklikt (dus 2018 wordt eind 2017 definitief geklikt). Dit betekent dus dat, voor bijvoorbeeld leveringsjaar 2018, op verschillende momenten in de markt wordt geklikt in 2016 en 2017 en niet op één moment, immers dan is het risico voor een foute klik c.q. fout moment van inkopen te groot.

4.    Inhoudelijke fasering van het project

Een scherp tarief gerealiseerd bij Greenchoice

Voor het verkrijgen van een zo laag mogelijke marge voor de energieleverancier heeft Hellemans Consultancy B.V. leveranciers, die groene elektriciteit en aardgas in Nederland kunnen leveren, een aanbieding uit laten brengen voor leveringsperiode 2017-2019. Selectie is verlopen op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve eisen en wensen. Greenchoice heeft uiteindelijk de tender gewonnen voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

Voorbeelden van zaken die in deze fases door Hellemans Consultancy B.V. zijn uitgevoerd en beoordeeld zijn:

Vaststellen van de belangrijkste contractparameters. Voorbeelden hiervan zijn:

 • marge leverancier (opslagen)
 • hoeveelheid in te kopen elektriciteit en aardgas;
 • overzichtelijke facturen;
 • financiële zekerheid leverancier;
 • de te volgen strategiemogelijkheden bij de betreffende leverancier;
 • bandbreedtes in volume van het totale cluster;
 • boete regelingen
 • facturering op leveranciersmodel;
 • etc.

Werkzaamheden zijn;

 • uitbrengen van offerteaanvraag met alle noodzakelijke gegevens;
 • evalueren van de aanbiedingen
 • onderhandelen met de drie leveranciers die de gunstigste aanbieding hebben gedaan;
 • overeenkomen van een opslag (marge) voor levering elektriciteit en aardgas en het overeenkomen van het definitieve leveringscontract;
 • monitoren van de energiemarkt om op gunstige momenten de prijzen vast te klikken;
 • vraagbaakfunctie; Hellemans Consultancy B.V. heeft ook een telefonische service. In energieland worden nog steeds veel fouten gemaakt in de facturen en de facturen zijn vaak niet goed leesbaar. Hier kunnen wij in ondersteunen richting de deelnemers.
 • verdere ondersteuning via de website die de afgelopen jaren in samenspraak met de commissie steeds duidelijker is geworden.

Het verkrijgen van een transportcontract

Voor de grootverbruikers aansluitingen dienen met de regionale netbeheerder transportcontracten overeengekomen te worden. De tarieven hiervan zijn vastgesteld door de Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe), en zijn daarmee niet onderhandelbaar. Wel is het noodzakelijk de juiste parameters, zoals contractvermogen en capaciteiten, in dit contract op te nemen. Als laatste dienen ook de meters aan de meetcode te voldoen. De meter is “vrij” domein en kan daarom ook bij andere partijen worden gekocht dan bij de regionale netbeheerder. Hellemans Consultancy B.V. zal ook dit traject begeleiden, waardoor de kerken zekerheid hebben over een juist transportcontract. Dit geldt niet bij kleinverbuikaansluitingen; hierbij staan de kosten van de netbeheerder op de factuur van de leverancier.

 

5.    Service

Naast het feit dat wij de leverancier dwingen om dit collectief apart met een separaat team te servicen heeft ook Hellemans Consultancy een telefonische service voor u klaar staan. Indien u vragen heeft over in of uithuizen van locaties of over facturen en dergelijke zaken kunt u ons bellen. Zie voor telefoonnummers onze website.

 

6.    Deelnamekosten en betaling

De deelnamekosten;

 • Per kleinverbruikaansluiting elektriciteit of aardgas € 1,50 per maand per aansluiting
 • Per grootverbruikaansluiting elektriciteit of aardgas € 3,50 per maand.

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW.

Deze tarieven zijn al ongewijzigd sinds de start van het collectief in 2006

 

Voorbeeldberekening.

Een instelling x heeft een locatie met één kleinverbruikaansluiting elektriciteit en ook één kleinverbruikaansluiting voor aardgas

 • Deelname elektriciteit € 18,00 per jaar/excl. BTW
 • Deelname aardgas € 18,00 per jaar/excl. BTW

Totale kosten per jaar voor deze instelling bedragen: € 36,00 excl. BTW

Dit bedrag zou, indien deze instelling niet mee doet aan het collectief EVK, via de leverancier als vastrecht in rekening worden gebracht. Deelname is dus in feite gratis!

7.    Optionele diensten (en kosten)

Indien kerkelijke instanties dit wensen kunnen zij verder gebruik maken van de volgende diensten. Deze diensten zitten niet in de huidige deelnamekosten.

 • Energiemanagement; oplossen van energie-technische vraagstukken
 • Energie en Duurzaamheid: oplossen en begeleiden van vergroeningsvraagstukken en implementatie.
 • Energie milieurapportage
 • Energieonderzoek (Energie APK)om de energiehuishouding te optimaliseren
 • Factuurcontrole
 • Factuurbeheer
 • Controle energiebelasting verleden
 • Hulp bij aanvraag tot reductie van de Energie Belasting voor blokverwarmers en WKK eigenaren
 • EnergyPanel
 • Energie-benchmark

Op aanvraag verstrekt Hellemans Consultancy B.V. over deze onderwerpen gedetailleerde informatie en prijsopgave. Voor algemene info kijk op hellemansconsultancy.nl

Loading