Energiescan geeft handvatten voor verduurzaming

Hervormd Renswoude pakt energiebesparing planmatig aan

“We hebben drie totaal verschillende gebouwen”, vertelt Hanno Nap, kerkrentmeester in de hervormde gemeente van Renswoude. “Variërend van echt oud zoals de kerk uit 1639 tot de pastorie uit de jaren ’60.”

Hervormd Renswoude houdt haar zondagse diensten in de historische Koepelkerk aan het kerkplein. Dit is één van de weinige achtkantige kerken in ons land en ook daarom een Rijksmonument. De predikant van de gemeente woont in de pastorie vlak bij de kerk. Het verenigingswerk vindt plaats in gebouw Rehoboth, gebouwd in de jaren ’50 van de vorige eeuw en uitgebreid in de jaren ’90.

Nog voor de energieprijzen dit voorjaar fors stegen, nam het college van kerkrentmeesters contact op met Hellemans Consultancy. Als deelnemer aan Energie Voor Kerken wilde de gemeente een energiescan laten uitvoeren om inzicht te krijgen in energieverbruik en kansen van verduurzaming. De focus kwam daarbij te liggen op het kerkelijk centrum. “Daar is vermoedelijk de meeste winst te behalen, er is deels nog geen spouwmuurisolatie en in het oude gedeelte zit nog enkel glas”, vertelt Hanno Nap.

Handvatten

De adviseur van Hellemans Consultancy liep door het hele gebouw, stelde veel vragen en keek naar de bouwkundige staat en de aanwezige installaties. Nap: “We kregen een rapport met adviezen over te nemen maatregelen en een reeks aanbevelingen. Daarbij stonden ook de investeringsindicaties en terugverdientijden. Dit rapport heeft ons als kerkrentmeesters echt op weg geholpen. Je kunt niet alles één op één uitvoeren, maar we hebben wel veel handvatten en een aantal quick wins.”

Thermostaten

De kerkelijk gemeente begint naar aanleiding van het rapport met spouwmuurisolatie in het oude gedeelte van gebouw Rehoboth. Daarnaast worden leidingen geïsoleerd, enkel glas vervangen en nieuwe thermostaten gemonteerd. “De ervaring leert dat mensen soms vergeten de thermostaat in een zaal terug te draaien als ze naar huis gaan. Dan blijft de verwarming onnodig lang aanstaan. We hebben nu geen controle, iedereen draait aan de knoppen. Met nieuwe thermostaten en automatisering willen we die controle wel krijgen en het stoken beperken.”

Monumentaal

Inmiddels werkt het college van kerkrentmeesters aan een plan van aanpak waarin ook de andere gebouwen worden meegenomen. De pastorie is daarbij een vrij overzichtelijk project waar in het verleden al diverse aanpassingen zijn gedaan. De monumentale kerk geeft wel veel uitdagingen. Hanno Nap: “Dat is een Rijksmonument en daarin zijn beperkte mogelijkheden voor verduurzaming. Vervanging van de oude cv-ketel in de consistorie kunnen we aanpakken, net als de isolatie van leidingen. Maar voor de rest zijn de mogelijkheden nog beperkt, tenzi er echt hele forse investeringen gedaan moeten worden. Gelukkig gaat de techniek hard, dus er komen vast nieuwe systemen op de markt die voor ons gebouw geschikt zijn. Dat is alleen wel voor de langere termijn. Toch is er ook in de kerk behoorlijk te besparen zonder investering, dit doen we door de temperatuur te verlagen en de stooktijd korter te maken.” De komende wintermaanden blijft de kerk gewoon in gebruik voor de zondagse diensten, in deze periode wordt het energieverbruik gemonitord.

Kennis van kerken

Hervormd Renswoude is al vele jaren een enthousiaste deelnemer aan Energie Voor Kerken. Het afgelopen jaar zijn de energietarieven natuurlijk hoger, maar daarvoor profiteerde men vele jaren van zeer scherpe tarieven. “Wat ook fijn is, we worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. En met Hellemans Consultancy hebben we de beschikking over een partner met veel kennis. Kerken zijn geen standardgebouwen, dus het is fijn dat er een partij is die jouw gebouw kan vergelijken met tientallen gelijkwaardige gebouwen.”

Scroll naar boven