Solar Panels

MVO Beleid

Missie

Energie voor Kerken is een collectief, opgericht om voor haar deelnemers een zo scherp mogelijke energieprijs te realiseren. De juiste kwaliteitseisen en de te nemen risico’s worden daarbij in acht genomen. Daarnaast wil Energie voor Kerken de juiste balans creëren tussen de vier MVO pijlers: duurzame organisatie, duurzame relaties, transparantie en samen verduurzamen. Onder duurzame ontwikkeling verstaan wij  de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van dit moment zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Vanuit de commissie betekent dit dat breder wordt nagedacht over duurzame opwek van energie dan het kopen van groen certificaten, zoals op dit moment wordt gedaan.

Doelstellingen

  • Een continue groei van de omvang van het collectief nastreven om zo een scherpere prijs te realiseren bij energieleveranciers
  • Een risicomijdende pro-actieve inkoopstrategie volgen, waarbij op verschillende momenten in de energiemarkt voor toekomstige jaren geklikt wordt
  • Ontzorging van de deelnemers, door een groot deel van de administratie over te nemen en een vraagbaak te zijn bij onduidelijkheden
  • In gesprek blijven met alle betrokkenen om de keten transparant te houden
  • Energiecontracten met gunstige voorwaarden realiseren, onder andere met betrekking tot de bandbreedte, de betalingstermijn en verzamelfacturen
  • Nastreven van een eenvoudig facturatiesysteem
  • Openheid met betrekking tot (deelname)kosten, betalingen en overige geldstromen
  • CIO-kerken ondersteunen bij het oppakken van energiebesparing, verduurzaming en het benchmarken van het energieverbruik van kerkgebouwen
  • De rol van ketenverantwoordelijke opnemen en na blijven denken hoe de invloed van processen, producten en diensten op het milieu en de samenleving  kan worden verminderd.
Scroll naar boven